Não Mạnh Phúc - Du học Singapore

4520 Lượt xem

Đến NTTC Group, được hướng dẫn tiếp nhận lắng nghe ý kiến phản hồi kịp thời nhanh chóng. Tạo sự thoải mái, hài lòng. Thời gian nhận thủ tục tiến hành làm tới lúc nhận IPA chỉ trong vòng 4 - 5 tuần như lời nhân viên từ đầu tư vấn. Mong khi học sinh qua học bên tư vấn NTTC vẫn tiếp tục hỗ trợ sinh viên có yêu cầu.

Đặt lịch hẹn tư vấn