Trần Thi Huỳnh Giao - Đào tạo và Thực tập Singapore

5286 Lượt xem

Hôm nay là ngày 8/3 tôi đến công ty để hoàn tất thủ tục VHVL Singapore. Qua suốt thời gian từ lúc tư vấn đăng ký cho đến lúc hoàn tất tôi được chăm sóc, hướng dẫn rất tận tình của các anh chị trong công ty. Tôi không biết nói gì hơn chỉ xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã quan tâm giúp đỡ định hướng cho tôi. Xin chúc công ty ngày càng phát triển. Best Regard

Đặt lịch hẹn tư vấn