Tuyển Đào Tạo & Làm Việc NewZealand

Đào Tạo - Thực Tập New Zealand - Cơ Hội Định Cư

NTT GROUP Thông báo Tuyển: Thực tập & Đào tạo tại New Zealand (có lương) - Cơ hội định cư New Zealand, sinh viên quốc tế có thể đi làm bán thời gian nhằm giảm bớt gánh nặng về tài chính, đồng thời, có cơ hội định cư và làm việc lâu dài do chính sách mở cửa của chính phủ. Công việc bao quát từ các nhà hàng, khách sạn, lễ tân và các khu thương mại,...

hotline: 1900 56 12 78