Công việc đang tuyển tại Canada

Nhân viên phát triển thị trường và Kiểm tra chất lượng sản phẩm

Công việc:
- Phát triển hệ thống nhà cung cấp
- Kiểm tra chất lượng sản phẩm
- Kiểm tra chất lượng hàng nhập từ Việt Nam
- Thương lượng với các nhà xuất khẩu Việt Nam để nhập hàng
- Đảm bảo hàng nhập đúng chất lượng đăng ký và theo hợp đồng
- Đảm bảo chất lượng hàng bán
- Hỗ trợ bán hàng khi cần
- Hỗ trợ quản lý kho khi cần

Nhân viên Quản lý kho và Chất lượng sản phẩm tại Canada

Công việc:
- Quản lý kho, quản lý xuất nhập hàng, danh mục và lượng hàng
- Kiểm tra chất lượng sản phẩm
- Kiểm tra chất lượng hàng nhập từ Việt Nam
- Thương lượng với các nhà xuất khẩu Việt Nam để nhập hàng
- Đảm bảo hàng nhập đúng chất lượng đăng ký và theo hợp đồng
- Đảm bảo chất lượng hàng nông sản cần bán
- Hỗ trợ bán hàng khi cần

Bán hàng & Kiểm tra chất lượng sản phẩm tại Siêu thị Canada

Công việc:
- Phụ tá bán hàng
- Kiểm tra chất lượng sản phẩm
- Kiểm tra chất lượng hàng nhập từ Việt Nam
- Thương lượng với các nhà xuất khẩu Việt Nam để nhập hàng
- Đảm bảo hàng nhập đúng chất lượng đăng ký và theo hợp đồng
- Đảm bảo chất lượng hàng nông sản cần bán
- Hỗ trợ quản lý kho và cửa hàng

Nhân viên sản xuất thực phẩm tại Canada

Công việc:
- Làm việc tại công ty sản xuất thực phẩm khu vực Vancouver
- Phụ trách công việc trong dây chuyền sản xuất thực phẩm
- Đảm bảo vệ sinh thực phẩm và nơi làm việc
- Làm các công việc theo yêu cầu của cấp trên
- Chi tiết công việc trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn

Tài xế xe tải tại Canada

Công việc:
- Vận chuyển hàng hoá bằng xe tải khu vực Vancouver
- Đảm bảo chất lượng hàng hoá trong quá trình vận chuyển
- Thời gian đầu làm việc trong warehouse trong lúc chuyển đổi bằng lái
- Làm các công việc theo yêu cầu của cấp trên
- Chi tiết công việc trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn

hotline: 1900 56 12 78