Lịch phỏng vấn & test tiếng anh

Ngày Giờ Văn phòng Nước Trường Đăng ký
21 October 2019 10:00 - 12:00 TP.Hồ Chí Minh Canada Làm việc, Đầu tư và Định cư Canada
22 October 2019 10:00 - 12:00 TP.Hồ Chí Minh Singapore, Mỹ Đào tạo & Thực tập Singapore, Mỹ
23 October 2019 10:00 - 12:00 TP.Hồ Chí Minh Mỹ - Singapore Thực tập Mỹ và Học bổng Singapore
24 October 2019 9:30 - 11:00 TP.Hồ Chí Minh Canada Làm việc, Đầu tư và Định cư
25 October 2019 10:00 - 12:00 TP.Hồ Chí Minh Canada Du học, Làm việc, Định cư Canada
27 October 2019 10:00 - 12:00 TP.Hồ Chí Minh Đào Tạo và làm việc Singapore & Mỹ Cơ hội nghề nghiệp trong tuần
28 October 2019 10:00 - 12:00 TP.Hồ Chí Minh Singapore Du học và Vừa học vừa Làm Singapore (thực tập có lương)

Đặt lịch hẹn tư vấn