Đặt Lịch Phỏng Vấn Với Chuyên Gia

Kiểm tra bản thân - Phỏng vấn cùng chuyên gia để được phân tích năng lực du học, định hướng nghề nghiệp và cơ hội định cư

Hãy đăng ký buổi phỏng vấn trực tiếp định hướng du học, vừa học vừa làm và khả năng định cư nước ngoài do NTTC WORKS tổ chức hàng tuần và hàng tháng, cơ hội gặp gỡ chuyên gia có trên 15 kinh nghiệm trong lĩnh vực định hướng du học, nghề nghiệp, việc làm và định cư nước ngoài.

hotline: 1900 56 12 78