Trần Thị Hoàng Anh - Vừa học vừa làm Mỹ 9 + 12

Tôi cảm thấy dịch vụ chương trình đi du học và thực tập công việc tại các nước như Mỹ, Úc, Canada, New Zealand ete... được các nhân viên của NTT tiếp thị và hướng dẫn một cách chu đáo, tận tình. Tôi nhận thấy với sự nổ lực và hỗ trợ khách hàng hết sức tuyệt vời vì vậy tôi xin đề nghị quý công ty NTT có các mức thưởng nhằm để khen ngợi sự cố gắng của các nhân viên đồng thời giúp tạo động lực thúc đẩy nhân viên năng nổ, hăng hái hơn trong công việc.

Đặt lịch hẹn tư vấn