Lưu Thị Ái Ly - Vừa học vừa làm Singapore

3858 Lượt xem

Cám ơn NTTC đã giúp em hoàn thành mục tiêu được học và làm việc tại Singapore. Chúc công ty ngày càng được mở rộng và có thể giúp nhiều bạn trẻ có cơ hội học tập và làm việc tại nước ngoài. Chúc công ty NTTC thành công!

Đặt lịch hẹn tư vấn