POST-GRADUATION Work Permit (PGWP) – Giấy phép làm việc tại Canada sau tốt nghiệp

8760 Lượt xem

Sau khi tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học, sau Đại học tại Canada, sinh viên quốc tế cần phải nộp đơn xin Giấy phép làm việc theo Chương trình Post-Graduation Work Permit Program (PGWPP) để được phép ở lại làm việc trong thời gian quy định.

PGWP LÀ GÌ?

PGWP cho phép các sinh viên quốc tế đã tốt nghiệp từ một trường Cao đẳng, Đại học tại Canada được ở lại làm việc và tích luỹ kinh nghiệm. Những kinh nghiệm có được từ thông qua chương trình PGWPP sẽ giúp sinh viên quốc tế có đủ điều kiện nộp đơn định cư Canada thông qua chương trình Định cư Canada sau tốt nghiệp (Canadian Experience Class – CEC).

 

PGWP được cấp cho sinh viên quốc tế sau khi hoàn thành chương trình học tối thiểu 8 tháng. Thời hạn PGWP tuỳ thuộc và không vượt quá chương trình học, tối đa lên đến 3 năm.

 

ĐIỀU KIỆN CẤP PGWP

Để được cấp PGWP sau khi tốt nghiệp, sinh viên quốc tế phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Sinh viên quốc tế phải tốt nghiệp chương trình học toàn thời gian tối thiểu 8 tháng tại Canada từ:
  • Hệ thống các trường Công lập: Cao đẳng, Đại học, Trường đạo tạo nghề về thương mại – công nghệ (trade/technical school), CEGEP (Quebec);
  • Hệ thống các trường Cao đẳng, Đại học Tư thục hoạt động dựa trên các quy định của trường công;
  • Hệ thống trường Trung học tư thục hoặc Cao đẳng – Đại học (tại Quebec) cung cấp các chương trình học đủ điều kiện, từ 900 giờ trở lên, được cấp các chứng chỉ Diplôme D’études Professionnelles (DEP) hoặc Attestation De Spécialisation professionnelle (ASP) sau tốt nghiệp;
  • Trường tư thục của Canada được uỷ quyền cấp bằng tốt nghiệp theo luật Tỉnh và chỉ dành cho các chương trình học được chính quyền tỉnh bang công nhận.
  • Sinh viên quốc tế phải nộp đơn xin PGWP trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được xác nhận tốt nghiệp của trường;
  • Sinh viên quốc tế phải hoàn thành xong chương trình học và được thông báo đủ điều kiện cấp bằng Cao đẳng, Đại học hoặc Chứng chỉ từ trường;
  • Study Permit phải còn thời hạn khi nộp đơn xin PGWP.

 

THỜI HẠN CỦA PGWP

PGWP được cấp có thời hạn không vượt quá chương trình học mà sinh viên quốc tế đã tốt nghiệp. Nếu tốt nghiệp chương trình Đại học 4 năm, sinh viên quốc tế có thể được cấp PGWP 3 năm, còn nếu tốt nghiệp Chứng chỉ 8 tháng thì có thể được cấp PGWP có giá trị không quá 8 tháng.

 

                                                            THEO QUY ĐỊNH CIC 
Chương trình học
Thời hạn PGWP
–  Ít hơn 8 tháng –   Không đủ điều kiện để cấp PGWP.
–  Từ 8 tháng đến 2 năm –   PG PGWP được cấp có thời hạn không vượt quá độ dài chương trình học.
–  Từ 2 năm trở lên –   PGWP được cấp có thẻ có thời hạn lên đến 3 năm.

 

Sinh viên quốc tế sẽ không được cấp PGWP nếu:

 • Tốt nghiệp chương trình học dưới 8 tháng;
 • Tham gia chương trình học bổng “Canadian Commonwealth Scholarship” được tài trợ bởi The Department of Foreign Affairs, Trade and Development Canada (DFATD);
 • Tham gia chương trình “Government of Canada Awards Program” được tài trợ bởi DFATD;
 • Nhận học bổng từ tổ chức “Canadian International Development Agency” (CIDA);
 • Tham gia chương trình học bổng “Equal Opportunity Scholarship, Canada – Chile”;
 • Tham gia chương trình học bổng trao đổi sinh viên “Canada – China Scholars Exchanges Program”;
 • Tham gia chương trình “Organization of American States Fellowships Program”;
 • Tham gia chương trình đào tạo từ xa;.
 • Trước đó đã tốt nghiệp một chương trình học khác và ĐÃ TỪNG ĐƯỢC CẤP PGWP.

 

Liên hệ NTTedu đăng ký tư vấn miễn phí với chuyên gia đang sinh sống và làm việc tại Canada. Add: Tầng 8, toà nhà VTP, số 8 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Q.1, HCM Tel: (08)3822 3090 - 91 - 92 Email: ntteduandwork@gmail.com 

Đặt lịch hẹn tư vấn