Thu Nhập Tối Thiểu Để Bảo Lãnh Cha Mẹ Đến Định Cư Canada - Bạn Cần Chú Ý!

806 Lượt xem

Những năm trước và thu nhập để bảo trợ cha mẹ đến định cư Canada

(Lưu ý đến tháng 4, 2020 mới rõ quy trình bảo lãnh cha mẹ cho năm 2020)

Nếu bạn nộp đơn vào tháng 1 năm 2020, không có khả năng bạn có NOA cho năm 2019, vì vậy bạn cần phải dựa vào thu nhập của mình trong năm 2016, 2017 và 2018. Tất nhiên, luật pháp không bắt buộc bạn phải đi xa đến năm 2016. Tuy nhiên , theo bản tin hoạt động của IRCC (# 561) khuyến nghị các tính toán thu nhập theo cách này.

>>>Xem thêm: Hệ thống định cư Express Entry Canada

 

 

Quy mô gia đình và thu nhập để bảo trợ cha mẹ sang định cư Canada

Thu nhập cần thiết tối thiểu phụ thuộc vào quy mô gia đình của người bảo trợ. Tất nhiên, nó cũng bao gồm những người được tài trợ. Ví dụ: nếu nhà tài trợ còn độc thân và cô ấy đang tài trợ cho mẹ thì số đó là 2. Ví dụ khác, nếu nhà tài trợ có vợ hoặc chồng và hai con phụ thuộc và họ đang bảo trợ cho mẹ và bố thì số đó là 6 (tức là nhà tài trợ, vợ / chồng, hai con và hai cha mẹ).

 

Thu nhập cần thiết tối thiểu để bảo trợ cha mẹ

Bảng dưới đây cho thấy thu nhập cần thiết tối thiểu dựa trên tổng số thành viên gia đình và những người được bảo trợ.

Đặt lịch hẹn tư vấn