NTTC WORKS

slider0 slider1 slider2 slider3 slider4 slider5
Về NTT Group

NTTC WORKS là Tổ chức Tư vấn về Du học, Thực Tập, Làm việc và Định cư Quốc tế với trên 10 năm kinh nghiệm. Cùng hệ thống văn phòng tại Việt Nam, Mỹ, Canada, Singapore, Úc, New Zealand, Thụy Sỹ, NTTC WORKS đã hỗ trợ thành công cho hàng ngàn khách hàng có cơ hội học tập, làm việc và định cư toàn cầu.

 

 

 

banner-left
banner-right
Ngày Giờ Văn phòng Nước Trường Đăng ký
21 October 2019 10:00 - 12:00 TP.Hồ Chí Minh Canada Làm việc, Đầu tư và Định cư Canada
22 October 2019 10:00 - 12:00 TP.Hồ Chí Minh Singapore, Mỹ Đào tạo & Thực tập Singapore, Mỹ
23 October 2019 10:00 - 12:00 TP.Hồ Chí Minh Mỹ - Singapore Thực tập Mỹ và Học bổng Singapore
24 October 2019 9:30 - 11:00 TP.Hồ Chí Minh Canada Làm việc, Đầu tư và Định cư
25 October 2019 10:00 - 12:00 TP.Hồ Chí Minh Canada Du học, Làm việc, Định cư Canada
27 October 2019 10:00 - 12:00 TP.Hồ Chí Minh Đào Tạo và làm việc Singapore & Mỹ Cơ hội nghề nghiệp trong tuần
28 October 2019 10:00 - 12:00 TP.Hồ Chí Minh Singapore Du học và Vừa học vừa Làm Singapore (thực tập có lương)
Tin tức mới
talking
Tôi chọn NTT edu
Tôi chọn NTT edu
hotline: 1900 56 12 78